Μαθήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Τ.Ε.Γ.)

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας γίνονται καθημερινά απο τις 16:00 ως τις 19:00 στους χώρους του σχολείου Maretstraße (Maretstraße 50, 21073 Hamburg).

Εγγραφές δέχεται ο δάσκαλός μας Γιώργος Βοϊνιάδης. Αξίζει επίσης να επισκεθτείται το Blog του!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ

Η χοροδιδάσκαλος μας διδάσκει στους χώρους του συλλόγου (Maretsraße 50, 21073 Hamburg) παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. Το μάθημα χορού γίνεται τα Σάββατα από τις 17:30 ως τις 19:00.