Επικοινωνία

Θα χαρούμε για οποιαδήποτε σχόλιο, ιδίως σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας όπως διεύθυνση, e-mail ή αριθμό τηλεφώνου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας …

  • Ταχυδρομική διεύθυνσηVerein griechischer Eltern und Erziehungsberechtigter e.V.
    Postfach 90 23 15
    21057 Hamburg
  • E-Mail: vorstand@griechischer-elternverein.de
  • Τηλέφωνο: 040 / 7019688, 040/30763676, 0176 63127203
  • Φαξ: 040 / 79005966

Μπορείτε επίσης να μας γράψετε μήνημα: